†Paula Teutscher ∑ Driebergen
Integratieve Psychotherapie en AD(H)D-Coaching

Visie en Werkwijze

Uitgangspunt in mijn manier van werken is dat ieder mens in wezen heel is en stromend, ook al is het soms zo, dat we alleen maar gebrokenheid en stagnatie ervaren. Ik zie crisis en (emotionele) pijn als de wijze waarop ons organisme aangeeft dat er iets tot verdere ontplooiing wil komen, ofwel dat onze wezenlijke heelheid meer belichaamd en geleefd wil worden.
Dit betekent vaak dat het nodig is de eigen kracht, maar ook de eigen kwetsbaarheid te leren kennen en daarvoor te gaan staan. Therapie is dan een manier om meer contact te leren maken met wie je echt bent, en om afscheid te nemen van wie je vond dat je zijn moest.
Belangrijk is om te voelen wat je voelt en zo te ontdekken op welke manieren je soms geneigd bent het contact met jezelf te verbreken.
In dit proces wordt duidelijk wat je werkelijk wilt. Alles kan dan een plaats hebben, al je kwaliteiten, je angsten, je zorg en verdriet.

(Zie ook Publicaties : ZijnsgeoriŽnteerde psychotherapie en Psychosynthese, een levensbeschouwelijke visie van twee scholen in de psychotherapie)

 

Methoden die ik gebruik zijn werkwijzen uit de Psychosynthese, Zijnsorientatie, Voice Diaologue, Integratieve Kindertherapie zoals:
gesprek, visualisatie, meditatie, bewustmaking van lichaamservaring (lichaamswerk), expressie van wat er omgaat in lichaam, gevoel en denken. Welke methode ook gehanteerd wordt, het doel is altijd integratie in de totale mens.


Ik ben niet ik,
ik ben diegene
die aan mijn zijde gaat†zonder dat ik hem zie.
Hem bezoek ik vaak,
vaak ook vergeet ik hem,
hij die rustig zwijgt wanneer ik spreek,
die zachtmoedig vergeeft, wanneer ik haat,
die ronddwaalt, waar ik niet ben,
die overeind zal blijven, wanneer ik sterf.
†(Juan Ramon Jimenez)†

Powered by CMSimple - Inloggen